คีมคอม้า MAXGRIP ( Groove Joint Pliers )

รายละเอียด