คีมปากแหลม MAXGRIP ( Long Nose Pliers)

รายละเอียด