คีมปอกสายไฟ ( Wire Stiripper ) รุ่น 84-214

รายละเอียด