ชะแลงหกเหลี่ยม ( Forged Hexagonal Steel Rippimg Bar )

คำอธิบาย