ตลับเมตร รุ่น Mico PowerLock ( Tape Rule )

คำอธิบาย