เทปวัดสายไฟเบอร์กลาส ( Fiberglass LongTape Rule )

รายละเอียด