ประแจเลื่อน (Maxsteel Adjustable Wrench)

คำอธิบาย