แคลมป์จับชิ้นงาน ตัวชี้ (Maxsteel c-clamp)

คำอธิบาย