ปืนยิงกาว 2 อุณหภูมิ

คำอธิบาย

ปืนยิงกาว 2 อุณหภูมิ (Gluepro Trigger Dual Melt Glue Gun)

69-GR25B    ปืนยิงกาวขนาดเล็กแบบ 2 อุณหภูมิ อุณหภูมิในการใช้งาน  410f/275f หัวแบน

69-GR25C   ปืนยิงกาวขนาดเล็กแบบ 2 อุณหภูมิ อุณหภูมิในการใช้งาน 410f/275f หัวกลม