ปืนยิงกาวมาตรฐาน (Gluepro Mini Hot Melt Glue Gun)

รายละเอียด