ปืนยิงกาวมาตรฐาน (Trigger Feed Hot Melt Glue Gun)

รายละเอียด