ปืนยิงลวดเย็บรุ่นงานหนัก TR110 TRA705T

รายละเอียด