ปืนยิงลวดเย็บรุ่นงานหนัก TR150 TRA705T

รายละเอียด