ใบมีดคัตเตอร์ใหญ่ (Classic 199 Fixed Blade knife)

คำอธิบาย