ระดับน้ำรุ่น I-Beam วัสดุ ABS (Leavels)

รายละเอียด