ประตูบานสวิงคู่ Lynn 1.90×2.05 m

คำอธิบาย

ประตูบานสวิงคู่ Lynn 1.90×2.05m.