แท่นตัดองศาแบบเลื่อนบิดใบเลื่อยได้สองด้าน BOSCH GCM 12 GDL

คำอธิบาย