กล้องวัดระดับเลเซอร์ BOSCH รุ่น GOL26D สีเขียว

คำอธิบาย