เครื่องเจียร์ GA7030 Angle Ginder มอเตอร์ทนทานสูง

คำอธิบาย