ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI CMCH SERIES

รายละเอียด

ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI แรงดันคงที่ ชนิดหลายใบพัด

MULTI-STAG CENTRIFUGAL PUMP (CMCH SERIES)