ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI CMCH SERIES

คำอธิบาย

ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI แรงดันคงที่ ชนิดหลายใบพัด

MULTI-STAG CENTRIFUGAL PUMP (CMCH SERIES)