ปั๊มน้ำ AUTO MITSUBISHI UMCH SERIES

คำอธิบาย

MITSUBISHI ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ชนิดหลายใบพัด

Automatic Multi-Stag Centrifugal Pump (UMCH SERIES)