ถังบำบัดน้ำเสีย DOS Ultra

คำอธิบาย

ถังบำบัดน้ำเสีย Ultra (ULTRA WASTE WATER TREATMENT)
จากการพัฒนา และคิดค้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้ DOS LIFE ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด จนนำมาซึ่งการประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับถังบำบัดน้ำเสีย ผนวกกับประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณ

1. รหัสสินค้า DOS LIFE ULTRA (ST-21/GY)
2. รุ่น (ลิตร) 1000,1200,1600
3. สีเทา
4. วัสดุ วัสดุพิเศษทางวิศวกรรม HDPE PLUS
5. แข็งแรงระดับสูงสุด เบอร์ 5
6. รับประกัน 3 ปี *ตามเงื่อนไขบริษัทฯ*