ข้อโค้งปาก ระฆังเหล็กหล่อ

คำอธิบาย

ข้อโค้งปาก ระฆังเหล็กหล่อ