ท่อสั้นปาก ระฆังเหล็กหล่อ

คำอธิบาย

ท่อสั้นปาก ระฆังเหล็กหล่อ