ท่อโค้ง ตีนเป็ดเหล็กหล่อ

คำอธิบาย

ท่อโค้ง ตีนเป็ดเหล็กหล่อ