ข้องอประปาเกลียวใน 45 องศา

คำอธิบาย

ข้องอประปาเกลียวใน 45 องศา