ข้องอประปาเกลียวใน 45 องศา

รายละเอียด

ข้องอประปาเกลียวใน 45 องศา