ข้องอประปาเกลียวใน 90 องศา

คำอธิบาย

ข้องาประปาเกลียวใน 90 องศา