ข้องอประปา ผ.ม. 90 องศา

คำอธิบาย

ข้องอประปา ผ.ม. 90 องศา