ข้องอประปาลด 90 องศา

รายละเอียด

ข้องอประปาลด 90 องศา