ข้องอประปาลด 90 องศา

คำอธิบาย

ข้องอประปาลด 90 องศา