สายไฟ THW 2.5 Sqmm BCC ทุกสี

คำอธิบาย

สายไฟ THW 2.5 Sqmm. BCC ทุกสี