สายไฟ THW 2.5 Sqmm YAZAKI ทุกสี

คำอธิบาย

สายไฟ THW 2.5 Sqmm. YAZAKI ทุกสี