เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ Battery Knapsack Sprayer BL-25L

คำอธิบาย