เครื่องพ่นยาสพายหลัง Knapsack Power Sprayer TP35-768

รายละเอียด