เครื่องพ่นยาสพายหลัง Knapsack Power Sprayer TP-808

คำอธิบาย