เครื่องพ่นยาสพายหลัง Knapsack Power Sprayer TP900 (GX35)

คำอธิบาย