เครื่องพ่นยาสพายหลัง Knapsack Power Sprayer ถังพ่นยามือโยก 16L

คำอธิบาย