เครื่องพ่นยาสพายหลัง Knapsack Power Sprayer ถังพ่นยามือโยก 20L

รายละเอียด