เลื่อยจัดกิ่ง solo no 5740

259 ฿

คำอธิบาย

สำหรับเลื่อย กิ่งไม้
ด้ามจับ จับสะดวกมือ
ทำจากเหล็กอย่างดี