กรรไกรตัดกิ่งไม้หลายจังหวะ solo 3101

545 ฿

คำอธิบาย

ใช้ตัดกิ่งไม้ในที่สูง ผลิตจากเหล็กอย่างดี ด้ามจับ จับสะดวกมือ