โม่ผสมปูนฉาบ

คำอธิบาย

โม่ผสมปูนฉาบ ไม่รวมมอเตอร์