โม่ผสมปูนฉาบ

รายละเอียด

โม่ผสมปูนฉาบ ไม่รวมมอเตอร์