เกจวัดแรงดัน แบบแห้ง ออกล่าง SUMO

คำอธิบาย

เกจวัดแรงดัน แบบแห้ง ออกล่าง SUMO (DB DRY Pressure Gauge)

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1 Bar จนถึง 250 Bar ขนาดหน้าปัดตั้งแต่ 1.1/2″ – 6″

วิธีการเลือกใช้เกจ

ต้องใช้เกจ ขนาดแรงดันที่มากกว่า 3 เท่า ของแรงดันที่ต้องการ เช่น หากต้องการแรงดัน 10 bar

จะต้องเลือกใช้ เกจที่มีแรงดัน 30 bar