เกจวัดแรงดัน แบบน้ำมัน ออกหลัง+มีปีก SUMO

รายละเอียด

เกจวัดแรงดัน แบบน้ำมัน ออกหลัง+มีปีก SUMO (CO OIL Pressure Gauge)

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 1 Bar จนถึง 700 Bar ขนาดหน้าปัดตั้งแต่ 2.1/2″-4″

วิธีการเลือกใช้เกจ

ต้องใช้เกจ ขนาดแรงดันที่มากกว่า 3 เท่า ของแรงดันที่ต้องการ เช่น หากต้องการแรงดัน 10 bar

จะต้องเลือกใช้ เกจที่มีแรงดัน 30 bar