ลวดเชื่อมทังสเตน SUMO 1.6 mm. สีแดง (ขายเป็นเส้น)

รหัสสินค้า: 40102082 หมวดหมู่: ,

คำอธิบาย

ลวดเชื่อมทังสเตน ใช้ในการเชื่อมทิก ซึ้งอาศัยการนำกระแสที่ส่งผ่านปลายเส้นลวดทังสเตน ไปยังแนวเชื่อม เพื่อให้เกิดการหลอมละลายของชิ้นงาน โดยการใช้แก๊สอาร์กอนเป็นแก๊สที่ใช้สำหรับคลุมแนวเชื่อม ปกติแล้วการเชื่อมแบบนี้จะเป็นการหลอมให้ชิ้นงานติดกันโดยอาศัยความร้อน แต่บางชิ้นงานอาจจะต้องมีการเติมลวดเชื่อมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของชิ้นงาน