ฝาถัง 2 MFC

คำอธิบาย

นวัตกรรมใหม่ของฝาถัง ใช้ได้ 2 ด้าน 2 ดีไซน์ในหนึ่งเดียว สามารถตกแต่งด้วยกระเบื้องทับบนฝาถังได้