กระบอกอบลวด KOVET-H5 5กก. ปรับอุณหภูมิได้

คำอธิบาย

กระบอกอบลวดเชื่อม KOVET 5 กก รุ่น KOVET-H5 ใช้แรงดันไฟฟ้า 220V สามารถไล่ความชื่นออกจากลวดเชื่อม
ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 50-200