ด้ามตัดประกอบได้ (Professional Cutting Attachment)

คำอธิบาย

ด้ามตัดประกอบได้ (Professional Cutting Attachment)

สำหรับงานตัดชิ้นงานด้วยมือ งานเซาะร่อง งานตัด/เผาหัวหมุด และงานเผาให้ความร้อน