เกจวัดแรงดันแก๊ส HARRIS 801

รายละเอียด

เกจวัดแรงดันแก๊ส HARRIS 801