เกจวัดแรงดันแก๊ส HARRIS 801

คำอธิบาย

เกจวัดแรงดันแก๊ส HARRIS 801