อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาล

คำอธิบาย

อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาล

ประกอบไปด้วย กล่องสวิทซ์ควบคุม ( Control Box ) ,อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ (SUBMONITOR )และ อุปกรณ์เสริมปั๊มน้ำบาดาลอื่นๆ (Other Borehole Pump Accessories)