คีมจับเชื่อม Alibaba 400a

คำอธิบาย

คีมจับเชื่อม Alibaba 400a สำหรับคีบลวดเชื่อมแบบก้านธูป ให้กระแสไฟผ่านได้สม่ำเสมอ

ปลอดภัยด้วยสปริงที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย ใช้งานเหมาะมือ