ท่อ API

คำอธิบาย

มีคุณสมบัติ เป็นท่อเหล็กคุณภาพสูงไม่มีรอยเชื่อม(ไม่มีตะเข็บ) สามารถทนเเรงดันเเละเเรงดึงได้สูง สามารถ กลึง

เชื่อมได้ดี เหมาะสำหรับนำไปใช้งานเกี่ยวกับงานเดินท่อน้ำมัน ท่อไฮโดรลิค งานสำรวจชั้นดิน และอุปกรณ์ไฮโดรลิค

ลำดัด รหัสสินค้า ชื่อสินค้า น้ำหนัก หน่วยนับ
1 10300384 แป๊ป API #40 1/2″ 7.6 เส้น
2 10300024 แป๊ป API #40 1.1/2″ 24.3 เส้น
3 10300029 แป๊ป API #40 1.1/4″ 20.3 เส้น
4 10300031 แป๊ป API #40 2″ 32.6 เส้น
5 10300945 แป๊ป API #40 4″ 96.4 เส้น
6 10300944 แป๊ป API #40 6″ 170 เส้น
7 10300942 แป๊ป API #40 8″ 255 เส้น